zwroty

Zgodnie z  ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient ma prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od jego otrzymania. My wydłużamy ten czas do 30 dni. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
a. dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b. dostarczania towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
 

 

Wszystkie zwroty należy wysłać na adres:
Salon Piękności "Bellissima" Beata Chrząstek,
ul. Zagórska 22/22,
25-355 Kielce
Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

Zwrot pieniędzy (przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument lub innego za wyraźną zgodą  kupującego) następuje w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru i dotyczy wartości towaru i kosztu wysyłki do Klienta (najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie Bellissima, jeśli wybrany został kurier różnica nie zostanie zwrócona).  Koszt odesłania produktu do sklepu ponosi kupujący.

 

Miejscowość i data:………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny:…………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………………………..
Adres mailowy:…………………………………………………………………………………………………………
Nr zamówienia:…………………………………………………………………………………………………………

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Zgodnie z  ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu………………………………….w…………………………………………………
Proszę o zwrot kwoty………………………………..zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………..)
Na rachunek bankowy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, iż zwracam w stanie niezmienionym produkt (nazwa produktu):………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, otrzymany w dniu:…………………………………

 

Zwrot pieniędzy (przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument lub innego za wyraźną zgodą  kupującego)  nastąpi  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy i dotyczy wartości towaru i kosztu wysyłki do Klienta (najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie Bellissima, jeśli wybrany został kurier różnica nie zostanie zwrócona). Koszt odesłania produktu do sklepu, ponosi kupujący.

Zwracany produkt musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Prosimy o dołączenie paragonu.

 

……………………………………………………………..

czytelny podpis Klienta

 

 

reklamacje

Aby dokonać reklamacji należy: niezwłocznie zawiadomić sklep Bellissima o zamiarze złożenia reklamacji przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dostarczyć reklamowany towar  wraz z opisem reklamacji na adres wskazany przez sprzedawcę. Prosimy o dołączenie paragonu. Nie przyjmujemy przesyłek płatnych przy odbiorze.

Reklamacje towarów, rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru od Klienta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Klient odsyła towar na własny koszt. Koszt zostanie zwrócony Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Zwrot kosztów wysyłki, to równowartość pocztowej przesyłki ekonomicznej. Koszt powyżej tej wysokości (np. wysyłka kurierem), ponosi Klient.

Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa, sklep zwróci Klientowi  równowartość ceny produktu i koszt odesłania produktu do sklepu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

Miejscowość i data:………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny:…………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………………………..
Adres mailowy:…………………………………………………………………………………………………………
Nr zamówienia:…………………………………………………………………………………………………………

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Zgłaszam reklamację produktu (nazwa)…………………………………………………………………………………………………………
Opis reklamacji:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…....…………..
 
Proszę o:
- wymianę produktu na pełnowartościowy*
- zwrot pieniędzy za reklamowany produkt*
- inne* (jakie rozwiązanie)……………………………………………………………………………………………………………………………
 

W przypadku braku możliwości ponownego wysłania produktu, Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy za reklamowany produkt na nr konta bankowego:……………………………………………………………............................

Reklamowany produkt wraz z opisem reklamacji należy dostarczyć do Sprzedającego na adres widniejący w tej informacji dla Klienta. Prosimy o dołączenie paragonu. Nie przyjmujemy przesyłek płatnych przy odbiorze.

Reklamacje towarów, rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru od Klienta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. Klient odsyła towar na własny koszt. Koszt zostanie zwrócony Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Zwrot kosztów wysyłki, to równowartość pocztowej przesyłki ekonomicznej. Koszt powyżej tej wysokości (np. wysyłka kurierem), ponosi Klient.

 

 

 

……………………………………………………………..

*niewłaściwe skreślić                                                                                                                  czytelny podpis Klienta